Προϊόντα - Λύσεις

Θερμοδοχεία

Λειτουργούν σε συνδυασμό με τα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και αναλαμβάνουν την αποθήκευση και την διατήρηση του νερού σε επιθυμητή θερμοκρασία. Σε ορισμένα μοντέλα εσωκλείουν εναλλάκτη μεγάλης επιφάνειας εναλλαγής για λειτουργία σε συνδυασμό με αντλίες θερμότητας. Υπάρχει πλήρης γκάμα τόσο σε χωρητικότητα όσο και σε εναλλάκτες και επιφάνειας εναλλαγής.

Η Global Sol Energy στο πλαίσιο της ερευνητικής της δραστηριότητας υπέβαλλε αίτηση για διεθνή πατέντα (WIPO) για δικής της επινόησης, άκρως αποδοτικού και τεχνολογικά προηγμένου θερμοδοχείου.

Πλεονεκτήματα έναντι υφιστάμενης τεχνολογίας:


ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Στοιχεία μετρήσεων και γραφικές παραστάσεις σε κάποια μοντέλα μπορείτε να δείτε εδώ.

ΒΙΝΤΕΟ

Αναπαράσταση της λειτουργίας για κάποια μοντέλα μπορείτε να τα δείτε μέσα από το κανάλι μας στο YouTube .

Θερμοδοχείο 1.000 λίτρων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ (κατεβάστε το pdf)

Θερμοδοχεία Ταχείας Απόκρισης με Ταχυεναλλάκτη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Υπάρχει και εφαρμογή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να υπολογίσετε το κατάλληλο θερμοδοχείο βάσει παραμέτρων όπως:

Αιτούμενη Συνεχής Παροχή Νερού σε λίτρα
Επιθυμητή Θερμοκρασία Νερού σε βαθμούς Κελσίου
Μέγιστη Πτώση Πίεσης σε ύψος στήλης νερού σε μέτρα
Μέγιστη Θερμοκρασία Υγρού/Νερού στο εσωτερικό του δοχείου σε βαθμούς Κελσίου

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η εφαρμογή εμφανίζει τα θερμοδοχεία που πληρούν τα κριτήρια κια για κάθε ένα από αυτά παρουσιάζει, εφόσον επιλεγεί, την καμπύλη Θερμοκρασία ΖΝΧ/Μέση Θερμοκρασία Δοχείου, την καμπύλη Πτώση Πίεσης/Συνεχής Παροχή και τα στοιχεία διαστάσεων και βάρους.

Το πρόγραμμα είναι excel για το οποίο απαιτείται να ενεργοποιήσετε τις μακροεντολές.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να κατεβάσετε το πρόγραμμα.

Άλλα Θερμοδοχεία (κατεβάστε το pdf)