Προϊόντα - Λύσεις

Συστήματα Διαχείρισης Κεντρικού Ελέγχου

Το B.M.S. είναι ένα σύστημα αυτόματου ελέγχου που επιτρέπει τη ρύθμιση και απεικόνιση πληθώρας βασικών παραμέτρων των συστημάτων Ψύξης – Θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χτήσης.
Με τη λειτουργία του B.M.S. επιτυγχάνεται ή βέλτιστη απόδοση των ενεργειακών Συστημάτων. Παρέχει διαδραστική απεικόνιση και έλεγχο του συστήματος σε υπολογιστή τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε απομακρυσμένο επίπεδο μέσω διαδικτύου.