Η Εταιρεία

Κτίριο

Το ενεργειακά αυτόνομο κτίριο "Προμηθέας Πυρφόρος"

Είναι το κτίριο που στεγάζει την GSE και κατασκευάστηκε στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος της ΓΓΕΤ του ΥΠΑΑΝ στο οποίο συμμετείχαν οι Sol Energy, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε, Δημόκριτος, ΑΠΘ και ΕΜΠ.

Οι βασικότερες καινοτομίες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου στο κτίριο, ήταν οι ακόλουθες:


Περιλαμβάνει:Ενεργειακές απαιτήσεις ενός συμβατικού κτηρίου με ίδιες χρήσεις: 

Σύνολο: 333 MWh 

Ενεργειακές απαιτήσεις πρότυπου κτιρίου: 

Σύνολο: 106,8 MWh 

Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας: 67,9 %
Περισσότερες πληροφορίες στο Προμηθέας Πυρφόρος