Η Εταιρεία

Οικονομικά στοιχεία

 Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2015

Πρόσκληση μετόχων σε ΓΣ (31/08/2016)