Εναλλάκτης θερμότητας CASCADA ταχείας φόρτισης

Χρησιμοποιείται για την ταχεία θέρμανση θερμοδοχείων με κορυφαίες επιδόσεις και δυνατότητα διαχείρισης νερών με διαφορετικές θερμοκρασίες, πιέσεις και ποιότητες.
Η λειτουργία του συστήματος είναι πλήρως αυτοματοποιημένη μέσω PLC και παρέχεται απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο μέσω οθόνης αφής ή ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Φυλλάδιο Προϊόντος   Τεχνικό Εγχειρίδιο