Εναλλάκτης θερμότητας CASCADA υγιεινού ζεστού νερού (Fresh Water)

Είναι ένα πρωτοπόρο προϊόν στην εναλλαγή θερμότητας και προσφέρει θέρμανση νερού χρήσης στην επιθυμητή θερμοκρασία με υψηλές αποδόσεις και χωρίς επικαθίσεις αλάτων.
Η λειτουργία του συστήματος είναι πλήρως αυτοματοποιημένη μέσω
PLC και παρέχεται απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο μέσω οθόνης αφής ή ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Φυλλάδιο Προϊόντος   Τεχνικό εγχειρίδιο  3d Video Προϊόντος