Ηλιακός σταθμός CASCADA με ελεγκτή υπερθέρμανσης

Καινοτόμος σταθμός που εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία μεμονωμένων ηλιακών συστημάτων και ηλιακών πεδίων. Προστατεύει τον εξοπλισμό από υπερθερμάνσεις μέσω διάχυσης της πλεονάζουσας ενέργειας.
Η λειτουργία του συστήματος είναι πλήρως αυτοματοποιημένη μέσω
PLC και παρέχεται απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο μέσω οθόνης αφής ή ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Φυλλάδιο Προϊόντος   Τεχνικό Εγχειρίδιο  3d Video Προϊόντος