Συγκεντρωτικές Διατάξεις

Οι συγκεντρωτικές διατάξεις παραβολικών ηλιακών συλλεκτών ή συλλεκτών Fresnel επιτυγχάνουν θέρμανση του εργαζόμενου μέσου σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μέσω της συνεχούς αυτοματοποιημένης παρακολούθησης της θέσης του ηλίου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος βιομηχανικών εφαρμογών όπως βιομηχανική θέρμανση και ψύξη, ηλιακή ψύξη, ηλεκτροπαραγωγή, αφαλάτωση κ.α.
3d Video Drone Video Φυλλάδιο Προϊόντος