Συστήματα Απολύμανσης Νερού Χρήσης GSE

Τα συστήματα απολύμανσης νερού της GSE στοχεύουν στην σωστή απολύμανση του νερού ύδρευσης κτιρίων ώστε να μην εκτεθεί ο χρήστης σε επιβλαβείς για την υγεία μικροοργανισμούς όπως μικρόβια και βακτήρια.
Τα συστήματα κατασκευάστηκαν ώστε να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση προς την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την υποχρεωτική απολύμανση του νερού χρήσης με χλωρίωση και η συμμόρφωση προς την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τις διαδικασίες πρόληψης και καταπολέμησης του βακτηρίου της Λεγεωνέλλας του θερμού νερού χρήσης.
Φυλλάδιο Προϊόντος   Τεχνικό Εγχειρίδιο  3d Video Προϊόντος